TRƯỜNG XANH
Mạng xã hội giáo dục tiên tiến, kết nối các cấp quản lí - trường học - gia đình, nâng cao chất lượng quản lí và giáo dục. Trường Xanh sử dụng công nghệ hiện đại, cho phép xử lí nghiệp vụ với tốc độ cao, chính xác và an toàn. Với giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng, Trường Xanh mong muốn mang tới một sản phẩm với sự trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: 0961 562 657
© Copyright 2016 by TruongXanh